ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA IKENOTAIRA 7D5N (SKI+SAKURA) BY TG

  • View : 808 view
  • Post Date : 14 ม.ค. 61
เส้นทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น ชมความงามของธรรมชาติ สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิม ชมหมู่บ้านมรดกโลก แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง เก็บผลไม้ตามฤดูกาล ชมเทศกาลประดับไฟสุดโรแมนติก สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะ ชมซากุระริมแม่น้ำซุมิดะ ช้อปปิ้งส่งท้ายในโตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA IKENOTAIRA 7D5N (SKI+SAKURA) BY TG