ทัวร์นิวซีเเลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI HOLIDAY NEW ZEALAND 7D/5N (QF) [BW-N10]

  • View : 997 view
  • Post Date : 20 ก.ค. 60
เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ครบไฮไลท์ ของประเทศนิวซีแลนด์(เกาะใต้) ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์และความทันสมัย เดินทางได้ทุกวัย
ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI HOLIDAY NEW ZEALAND 7D/5N (QF) [BW-N10]