ทัวร์นิวซีเเลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI NZ NORTH ISLAND (TG) [BW-N9]

  • View : 778 view
  • Post Date : 20 ก.ค. 60
เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ครบ ไฮไลค์ของประเทศนิวซีแลนด์(เกาะเหนือ) ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ และความทันสมัย เดินทางได้ทุกวัย
ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI NZ NORTH ISLAND (TG) [BW-N9]