ทัวร์ญี่ปุ่น

APPLE TOKYO TOHOKU SNOW MONSTER 6D4N

  • View : 812 view
  • Post Date : 09 พ.ย. 60
สัมผัสเสน่ห์สุดงดงามในฤดูหนาวของโทโฮคุ แช่ออนเซ็นธรรมชาติ เยือนมรกโลกนิกโก้ ชมควมมหัศจรรย์ของธรรมชาติ “จูเฮียว”
เก็บผลไม้ตามฤดูกาล สะดวดสบายนั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าโตเกียว(ชินคันเซ็น) ช้อปปิ้งจุใจในโตเกียว
APPLE TOKYO TOHOKU SNOW MONSTER 6D4N