ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_9 APPLE TAKAYAMA JAPAN ALPS 6D/4N (TULIP & PINK MOSS)

  • View : 757 view
  • Post Date : 31 ม.ค. 61
เส้นทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น ชมความงามของธรรมชาติ สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิม เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชมกำแพงหิมะ 1 ปี มีครั้งเดียว แช่ออนเซ็นธรรมชาติ ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ประทับใจกับเทศกาลทิวลิปและพิงค์มอส ช้อปปิ้งส่งท้ายในโตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น J16_9 APPLE TAKAYAMA JAPAN ALPS 6D/4N (TULIP & PINK MOSS)