ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม V03_1 BANANA HANOI-SAPA 4D3N (TG)

  • View : 1,019 view
  • Post Date : 25 ธ.ค. 60
เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ครบ ไฮไลท์ ของประเทศเวียดนามภาคเหนือ
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ ไม่พลาดกับการพิชิตยอดเขาฟานซีปัน
ทัวร์เวียดนาม V03_1 BANANA HANOI-SAPA 4D3N (TG)