ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA HERITAGE 7D 5N (STRAWBERRY+SAKURA) J05_7

  • View : 384 view
  • Post Date : 05 ก.พ. 61
เสนทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น ชมความงามของธรรมชาติ สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิม ชมหมู่บ้านมรดกโลก แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง เก็บผลไม้ตามฤดูกาล ประทับใจกับการชมซากุระในสวนใจกลางกรุงโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA HERITAGE 7D 5N (STRAWBERRY+SAKURA) J05_7