ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE KANSAI WONDER 6D 4N (LEGOLAND) J06_2

  • View : 568 view
  • Post Date : 16 ม.ค. 61
เส้นทางท่องเที่ยวคันไซในมุมใหม่ สนุกสนานกับ สวนสนุก Lego Land ชมเทศกาลประดับไฟสุดโรเเมนติก ชิมเเละชมการเก็บหอยนางรมที่ขึ้นชื่อที่มิกิโมโต้ ได้ขอพรความรักที่ศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ ช้อปปิ้งจุใจในเมืองโอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE KANSAI WONDER 6D 4N (LEGOLAND) J06_2