ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป E11_1 GRAPES GRAND RUSSIA 8D5N NOV-DEC 2017

  • View : 1,241 view
  • Post Date : 01 ส.ค. 60
มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - จตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้าง GUM - ละครสัตว์ - ถนนอาร์บัต - สถานีรถไฟใต้ดิน - ซากอร์ส - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังแคทเธอรีน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ล่องแม่น้ำเนวา
ทัวร์ยุโรป E11_1 GRAPES GRAND RUSSIA 8D5N NOV-DEC 2017