ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA HERITAGE 6D4N (SKI+STRAWBERRY) BY TG

  • View : 980 view
  • Post Date : 31 ต.ค. 60
เส้นทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น ชมความงามของธรรมชาติ สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิม ชมหมู่บ้านมรดกโลก แช่ออนเซ็นธรรมชาติ ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง เก็บผลไม้ตามฤดูกาล สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะ
ช้อปปิ้งส่งท้ายในโตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA HERITAGE 6D4N (SKI+STRAWBERRY) BY TG