ทัวร์นิวซีเเลนด์

ทัวร์นิวซีเเลนด์ BW-N7 KIWI BEAUTIFUL NEW ZEALAND 6D4N (QF)

  • View : 654 view
  • Post Date : 05 พ.ค. 60
เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ครบ ไฮไลค์ของประเทศนิวซีแลนด์(เกาะใต้) ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ และความทันสมัย เดินทางได้ทุกวัย
ทัวร์นิวซีเเลนด์ BW-N7 KIWI BEAUTIFUL NEW ZEALAND 6D4N (QF)