ทัวร์ไต้หวัน

GRAND TAIWAN 6D 5N (อุทยานเย๋หลิว+ทาโรโกะ+อาหลีซัน) T03_4

  • View : 1,496 view
  • Post Date : 07 ส.ค. 60
เส้นทางยอดนิยมของนักท่อเที่ยวชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ครบไฮไลท์ของประเทศไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม และความทันสมัย เดินทางได้ทุกวัน
GRAND TAIWAN 6D 5N (อุทยานเย๋หลิว+ทาโรโกะ+อาหลีซัน) T03_4