ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า MANGO MYANMAR 4D3N (ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม) BY UB

  • View : 827 view
  • Post Date : 07 ส.ค. 60
เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ครบ ไฮไลค์ของประเทศพม่าได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ และความศรัทธรา เดินทางได้ทุกวัย
ทัวร์พม่า MANGO MYANMAR 4D3N (ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม)  BY UB