ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น J07_2 APPLE REAL KYUSHU 6D/4N (KINGDOM OF LIGHT+STRAWBERRY)

  • View : 1,064 view
  • Post Date : 16 พ.ย. 60
เส้นทางชมความงามและวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น แช่ออนเซ็นธรรมชาติ อาบทรายร้อนต้นตำหรับ เก็บผลไม้ตามฤดูกาล
เที่ยวสวนสนุกเอ้าส์เทนบอช สนุกสนานกับเครื่องเล่นและชมเทศกาล “Flower Light Kingdom” ช้อปปิ้งส่งท้ายที่ฟุคุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น J07_2 APPLE REAL KYUSHU 6D/4N (KINGDOM OF LIGHT+STRAWBERRY)