ทัวร์จีน

PEACH KUNMING-DALI-LIJIANG 5D 4N C02_3

  • View : 1,008 view
  • Post Date : 05 มิ.ย. 60
เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ครบ ไฮไลค์ของประเทศจีนได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ และความทันสมัย เดินทางได้ทุกวัย
PEACH KUNMING-DALI-LIJIANG 5D 4N C02_3