ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_11 APPLE TAKAYAMA JAPAN ALPS 7D/5N

  • View : 464 view
  • Post Date : 15 มี.ค. 61
เส้นทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น ชมความงามของธรรมชาติ สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิม เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชมกำแพงหิมะ 1 ปี มีครั้งเดียว แช่ออนเซ็นธรรมชาติ ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ช้อปปิ้งส่งท้ายในโอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น J16_11 APPLE TAKAYAMA JAPAN ALPS 7D/5N