ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_12 APPLE TAKAYAMA JAPAN ALPS 7D/4N

  • View : 621 view
  • Post Date : 12 เม.ย. 61
เส้นทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น ชมความงดงามของธรรมชาติ สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิม เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชมกำแพงหิมะ 1 ปี มีครั้งเดียว เเช่ออนเซ็นธรรมชาติ ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ช้อปปิ้งส่งท้ายที่โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น J16_12 APPLE TAKAYAMA JAPAN ALPS 7D/4N