DETAIL
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA HERITAGE 6D/4N

ทัวร์ญี่ปุ่น เส้นทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลก แบบโบราณ ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง แช่ออนเซ็นธรรมชาติ ไม่พลาดกับการช้อปปิ้งของฝากในโตเกียว