DETAIL
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE NIKKO KUSATSU AUTUMN ONSEN 6D/4N J32_3

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสมนต์เสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่นในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ดิ่มด่ำกับวัฒนธรรมดั้งเดิม เยืนมรดกโลกนิกโก้ 
พักเมืองออนเซ็นดังคุซัทสึ, มินาคามิ, คินุกาว่า, สนุกสนานกับการเก็บแอปเปิ้ล และช้อปปิ้งจุใจในโตเกียว