DETAIL
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOTTORI KURASHIKI 6D4N (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น ท่องญี่ปุ่นในมุมใหม่สัมผัสความงามที่คุณยังไม่เคยเห็น ทั้งวัดมรดกโลก เวนิสแห่งญี่ปุ่น วิวริมทะเลที่สวยงามติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น 
เนินทรายที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ผ่อนคลายกับออนเซ็น ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ไม่พลาดสนุกสนานกับการช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า