DETAIL
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE REAL KYUSHU 6D/4N (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น เส้นทางสัมผัสความงาม และวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น เก็บภาพประทับใจกับเครื่องเล่นมากมายที่เฮ้าส์เทนบอส อาบทรายร้อนแบบต้นตำรับหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ลื้มรสเมนูอาหารพื้นเมือง ไม่พลาดกับการช้อปปิ้งของฝากขึ้นชื่อของญี่ปุ่น